Κυριακή, 4 Μαΐου 2014

Το δέντρο των τεσσάρων εποχών - The four seasons tree

Οι μαθητές της Γ΄τάξης κατασκεύασαν το δέντρο των τεσσάρων εποχών κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Αγγλικών κι το διακόσμησαν με αγγλικές λέξεις και φράσεις έμαθαν σχετικά με τις τέσσερις εποχές του χρόνου.
Κατασκευή πασχαλινής λαμπάδας

Οι μαθητές της Ε΄τάξης κατασκεύασαν πασχαλινές λαμπάδες με τη βοήθεια του δασκάλου τους, κ. Κώστα Παναγιωτίδη.


25 Μαρτίου 2014 (Ε΄τάξη)


(Ε΄τάξη)

Σάββατο, 3 Μαΐου 2014


                                Β' ΤΑΞΗ  (ΠΑΣΧΑ 2014)  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ

                                      ΣΤ' ΤΑΞΗ ( ΠΑΣΧΑ 2014)


                    25 ΜΑΡΤΙΟΥ 20144 (ΣΤ' ΤΑΞΗ)                                          25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014  ( ΣΤ' ΤΑΞΗ)