Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Κατασκευή χάρτινων αρχαίων ελληνικών νομισμάτων

Κατασκευή χάρτινων αρχαίων ελληνικών νομισμάτων πόλεων της Χαλκιδικής από τα παιδιά της Ε΄τάξης. Η κατασκευή των νομισμάτων εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης.